Actueel‎ > ‎

In het nieuws

Hieronder enkele artikelen uit de Gelderlander en StentorEerste steen voor Eos

van een medewerker

28 SEPTEMBER 2004 - ZUTPHEN - Henk Kwint, scheidend directeur van woningstichting Hanzewonen, heeft gisteren de ‘eerste‘ steen gemetseld van de Woonderij Eos in Leesten Oost.

De bouw van het ecologische, sociale en duurzame project, dat zondag de Zutphense Toekomstprijs won, is in juli gestart en naar verwachting worden de eerste woningen rond mei, juni 2005 opgeleverd. In totaal worden er 29 woningen gebouwd, waarvan 19 koop- en 10 huurwoningen, en een zorghuis van Helios met 7 huurappartementen, 8 appartementen voor begeleid zelfstandig wonen en 6 appartementen voor meervoudig gehandicapten.

Het project Vernieuwend Wonen Zutphen dat al enkele jaren geleden werd opgeleverd heeft model gestaan voor dit project, dat eveneens ecologisch en duurzaam van aard is. De leden van Eos, die in de gemeenschap gaan wonen, hebben veel inspraak gehad. Maar door de lange voorbereidingstijd zijn veel van de initiatiefnemers van het project al niet meer bij Eos betrokken. Uit de toespraken van architect Peter van de Cammen, Dik Tuitert van aannemingsbedrijf Koopmans, Henk Kwint van de woningstichting en wethouder Bart van Osch namens de gemeente Zutphen bleek dat het zeven jaar durende traject niet eenvoudig was geweest, maar dat er wel samengewerkt is waar iedere betrokkene uiteindelijk trots op is.

De officiële handeling werd bijgewoond door betrokkenen bij de bouw en de toekomstige bewoners. Hun gemeenschapszin kwam al direct naar voren, toen zij een zelf geschreven tekst zongen na het metselen van de steen. Het was overigens de eerste én de laatste steen die Henk Kwint metselde. ‘Ik heb nog nooit eerder gemetseld. Ik heb het altijd door een ander laten doen.‘

Copyright © 2004 De Gelderlander - alle rechten voorbehouden

Toekomstprijs 2004 voor Woonderij Eos

van een onzer verslaggevers -

27 SEPTEMBER 2004 - ZUTPHEN - Nadat de initiatiefnemers vorig jaar op de Dag van de Toekomst al de Publieksprijs in de wacht sleepten, kreeg Woonderij Eos gisteren uit handen van burgemeester J.A. Gerritsen de Zutphense Toekomstprijs 2004.

De jury koos het project Woonderij Eos in Leesten-Oost uit, omdat het laat zien dat duurzaam wonen verder gaat dan rekening houden met het milieu. In het project worden ecologie, het gebruik van duurzame materialen en energiebesparing gecombineerd met de zorg voor elkaar. Na de feestelijke dag beleeft Eos vandaag weer een heuglijk moment met het leggen van de eerste steen door Henk Kwint, directeur woningstichting Hanzewonen. De Woonderij gaat negentien koopwingen, tien huurwoningen en zorghuis Helios omvatten.

In de categorie personen is de eerste prijs gewonnen door Autodate Zutphen, dat zich richt op gedeeld autogebruik. In de categorie bedrijven werd kringloopcentrum De Omloop de winnaar. Voor het initiatief nieuwe producten te maken van kapotte en afgedankte spullen.

Van de Zutphenaren die zich bogen over de vraag ‘Hoe ziet een duurzame toekomst voor Zutphen eruit‘ kreeg H. Buitink de eerste prijs, voor het essay ‘Alles van waarde is weerloos‘.

Wethouder A.J. van Oosten reikte gistermiddag de Publieksprijs uit aan het huiswerkproject van de stichting Welzijnswerk Zutphen voor allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs.

 

STENTOR

 

EOS eist in Leesten-Oost FSC-hout

 

van een onzer verslaggevers

 

31 MAART 2004 - ZUTPHEN - Dankzij politieke druk kan de vereniging Woonderij

EOS voor haar nieuwbouwproject in Leesten-Oost toch over duurzaam

geproduceerd hardhout beschikken. Bouwbedrijf Koopmans, van wiens diensten

EOS gebruik moet maken, is gisteren overstag gegaan.

De Woonderij bouwt in de nieuwe Zutphense wijk Leesten-Oost een innovatief project

op het gebied van duurzaam en gezond wonen. Op 24 mei zou hiervoor de eerste paal

de grond in gaan. Uiteraard wil de vereniging voor haar woon-zorgproject gebruik

maken van duurzaam geproduceerde houtsoorten. Drie jaar geleden werd met

woningcorporatie Hanzewonen en Koopmans al de afspraak dat er duurzaam

geproduceerd Europees hout (lariks) zou worden gebruikt.

De bouwer heeft nu echter laten weten daar niet aan te kunnen voldoen, omdat het

Garantie Instituut Wonen (GIW) daar niet mee akkoord gaat. Koopmans biedt een

tropisch hardhout aan uit Maleisië, dat niet over het FSC-keurmerk beschikt. Dit

keurmerk biedt de garantie dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde tropische

en niet-tropische bossen.

Over deze affaire zijn maandagavond in de gemeenteraad vragen gesteld door

GroenLinks-fractieleider N. Jacobs. Zij vraagt zich af waarom de bouwbedrijven in

Leesten-Oost niet de verplichting hebben om FSC-hout te gebruiken. Temeer omdat ze

de Leidraad Duurzaam Bouwen, die voor dit gebied geldt, hebben ondertekend. In die

leidraad is dat opgenomen.

Wethouder B. van Osch liet maandagavond weten dat in de genoemde leidraad de

bedrijven niet verplicht worden FSC-hout te gebruiken. Zij hebben hierin de vrije keuze ,

aldus Van Osch.

EOS-voorzitter E. ten Hagen ontkent dat: Er staat in de leidraad duidelijk dat al het

tropisch hardhout, FSC-hout moet zijn. Gistermorgen heeft hij van Koopmans gehoord

dat toch geprobeerd zal worden om Braziliaans sapupira-hout te gebruiken. Dat is een

goede kwaliteit FSC-hout. Voor de ramen en deuren willen ze dan meranti gebruiken.

Maar daar gaan we niet mee akkoord, want dat is fout hout.

De principe-actie van EOS betekent wel dat de start van de bouw een maand is

vertraagd.