Projectinformatie

Eos en zijn relaties:

1. HWK: Hanzewonen en Koopmans VOF, projectontwikkelaar:

HWK heeft vanaf het begin het recht van bouwen gehad. We waren vanaf het begin tot elkaar aangewezen. Uiteindelijk heeft HWK besloten mee te werken met de doelstellingen die wij hebben. Het is wel altijd een moeizaam proces geweest omdat we in heel andere werelden leefden en er veel energie voor nodig was om elkaar te begrijpen. Ondanks dat staat er nu een plan waar we tevreden mee zijn. Lange tijd heeft Gijs van Rossum zich enorm voor het Eos-project ingezet. Helaas zullen we hem in de eindfase van de bouw moeten missen.Gijs van Rossum is overleden.

2. Koopmans: zij treden op als bouwer / aannemer:

Hoe moeilijk het voortraject ook was, de uitvoering blijkt heel erg goed te zijn. We doen mee in het overleg bij de

bouwvergaderingen. Hierdoor is een goed informeel en formeel overleg ontstaan, zodat de zaken snel en naar tevredenheid afgewikkeld kunnen worden. Steeds blijkt dat de uitvoerders zelf denken aan het ecologische gehalte van oplossingen voor optredende problemen en de aard van de oplossingen is van bijzonder hoog kwalitatief niveau. Dit komt de samenwerking en het wederzijds vertrouwen zeker ten goede. Het loopt nu in feite als een trein en we mogen erg blij zijn met deze bouwer. Het kost allemaal erg veel geld, maar de kwaliteit die men aflevert is heel goed. Als het zo door gaat houden we aan het eind geen discussiepunten over en dat mag binnen de ecologische bouw best wel een keer gezegd worden.

3. Hanzewonen (verhuurder) wordt met name vertegenwoordigd door Gijs van Rossum. Hij zoekt steeds naar de brug tussen onze idealen en het realiseren er van. Daarbij houdt hij rekening met haalbaarheid en mogelijkheden en beperkingen van de aannemer. Veelal op de achtergrond speelt hij een voor Eos (inclusief Helios) positieve rol. We weten wat we aan elkaar hebben, dat is prima zo. We hebben elkaar gedurende de lange afgelopen periode goed leren kennen. Gijs heeft niet veel affiniteit met onze idealen, maar staat er wel voor open.

Het is met name aan de positieve wil van Gijs van Rossum (en Henk Kwint, directeur van Hanzewonen) te danken dat Helios gebouwd gaat worden.

Ook is het zo dat bij principiële zaken Gijs zijn nek uitsteekt om het positieve voor ons er uit te halen.

4. Gemeente Zutphen:

Zij zijn er wel vanaf het begin bij betrokken. Waar nodig hebben zij ons geholpen (waaronder het toezeggen van een plek voor ons initiatief, het verkrijgen van subsidie voor ons project en de voorgenomen sanering van de voormalige vuilnisbelt naast Eos). Het is gebleken dat Eos fors in de belangstelling staat bij de gemeente. Het unieke van ons project wordt van harte ondersteund, waarbij naast het ecologische en sociale karakter van ons initiatief vooral de intergratie van zorg (lichamelijk en geestelijk gehandicapten) bij Eos wordt herkend als iets unieks en waardevols.

Bij de ambtenaren blijkt dat ze elkaar goed informeren. Ze blijken goed op de hoogte, hetgeen een voordeel is voor het hele proces. Chantal Hofman (REO en projectleider), Henk Sieben (REO), Kees Luesink en Jan Willem Groot Wassink (beide financiën) hebben zich op een positieve manier hierin onderscheiden. Zij staan open en nemen tijd voor ons. Soms ontstaan spanningen door communicatie-problemen. Doordat de gemeente echter open blijft staan en we naar elkaar willen blijven luisteren wordt dit steeds weer goed opgelost.

5. Stedenbouwkundige:

Op dit moment wordt in goed overleg tussen Eos en de stedenbouwer het binnenterrein ingericht, met een nu al goed resultaat.Helaas hebben we ook heel wisselende ervaringen in de stedenbouwkundige fase gehad. De plannen van de stedenbouwer waren vaak onveranderlijk. Af en toe vroegen we ons af wie er nou eigenlijk moest gaan wonen. Het is duidelijk dat men niet gewend is aan mondige burgers. Een voorbeeld is dat de lijn van Wadi en fietspad belangrijker wordt gevonden dan een goede toegankelijkheid van het zorghuis. Juist daarom zijn we heel blij dat we onze bijdrage mogen leveren aan de inrichting van de (autovrije) woonstraat (hofje). Na die moeizame voorfase, waarbij vrijwel geen compromissen werden gesloten, hadden we dit eigenlijk niet meer verwacht.

6. Orta Nova: architect en bouwadviseur:

Zij zijn gekozen als tweede in een rij van 5, voorgedragen door Eos, omdat zij acceptabeler voor Hanzewonen en Koopmans waren dan onze eerste keus, Teun Verstand (overleden). Achteraf wel een goede keus, omdat de kloof tussen Teun en de projectontwikkelaar wellicht onoverbrugbaar zou zijn gebleken.

We hebben een heel prettige ontwikkelingsfase met de architect doorlopen. De architect, Peter van der Cammen, heeft behoorlijk veel strijd moeten leveren met de stedenbouwer en heeft dat goed gedaan, alhoewel er niet altijd het gewenste resultaat mee bereikt is. Wel ligt er een ontwerp waar we zeer tevreden over zijn.

De bouwadviseur, Michiel Schim van der Loeff, hebben we in onze 'strijd' erg hard nodig gehad (en nog steeds). Enerzijds voor de keuze van de juiste materialen en anderzijds voor het vinden van goede alternatieven waar eerste keuzen niet mogelijk bleken. Voorbeeld, zoals Michiel eens verwoorde: ik heb nog geen enkel project meegemaakt waarbij de samenwerking met de toekomstige bewoners zo goed verliep, maar ik heb ook nog nooit meegemaakt dat het niet meewerken van de bouwer zo hardnekkig was.

7. Adviseurs:

Onze eerste adviseur, Chris Postma, heeft ons geholpen om een 'reëel' beeld te krijgen van wat haalbaar is en wat niet en zijn inbreng was om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen (die overigens nog steeds niet ondertekend is). Hij heeft geprobeerd om zo veel mogelijk woningen op het kleine stukje grond te krijgen, met de gedachte dat dan de grondprijs per woning laag zou zijn. Dit klopte helaas niet, omdat de grondprijs uitsluitend gekoppeld is aan de verkoopprijs en daarmee aan de bouwsom. Ook heeft hij aangegeven hoe groot de woningen zouden moeten zijn. Het gevolg was dat in de eerste ontwerpen er te veel woningen op elkaar stonden op 'ons stukje grond' en dat ze te klein waren. Het heeft ons meer dan een jaar gekost om dit weer enigszins te corrigeren. Er zijn ongeveer 5 woningen minder gekomen dan in de eerste plannen en de woningen zijn dieper geworden. Dit heeft heel veel energie en alertheid van ons gevraagd. M.a.w. niet iedereen was Chris erg dankbaar. Toch heeft Chris ook bewerkstelligd dat sommigen met beide benen op de grond werden gezet over de (beperkte) mogelijkheden.

Ad Bouwmeester heeft ons geholpen toen we de eerste calculaties te zien kregen en wij het gevoel hadden 'een poot uitgetrokken te krijgen'. Hij heeft aangetoond dat dit niet het geval was. Ad heeft geholpen bij het rationaliseren van het ontwerp. Het gevolg was een betaalbaarder ontwerp met minimaal inleveren van kwaliteit. We hebben toen samen met Michiel, de bouwadviseur van Orta Nova, keuzes gemaakt over de ecologische maatregelen en we hebben het gevoel weinig ingeleverd te hebben. Daarbij zijn de huizen groter geworden, waarvoor we keukens en bergingen hebben ingeleverd.

8. Technische specialisten:

Er zijn veel technische specialisten die we hebben benaderd voor advies: dhr Beentjes over geluidsisolerend ontwerpen, dhr Boontjes over waterverlevendiging, dhr. Crone over verwarming en KBB over financiering. We zijn er in alle gevallen een stuk rijker qua kennis en inzicht van geworden. Veel van hun adviezen zijn terug te vinden in het huidige ontwerp.

Verder hebben we veel gehad aan voorbeeldprojecten als de Bongerd in Zwolle en de Groene Marke in Zutphen. Ook hebben we nuttige adviezen en ondersteuning gehad van de SEV () en VAC (vrouwen advies commissie).

9. Helios:

Rondom het zorghuis Helios hebben we veel te maken gehad met het bestuur van Helios, met zorginstellingen en hun adviseurs, met de ouders van toekomstige Helios bewoners en de toekomstige bewoners zelf. Het is een spannend proces om de brug te slaan tussen de Eos bewoners en de Helios bewoners. De mensen voor Helios leven in een totaal ander wereld die een hele andere benadering vraagt.

In twee bijeenkomsten met Helios bewoners (en weinig vertegenwoordigers) bleek het mogelijk dat er een beginnend contact ontstond. De ontwikkeling van Helios en het slaan van een brug tussen Eos en Helios zal nog veel voeten in aarde hebben en wat er ontstaat zal nieuw zijn voor alle Eos bewoners (inclusief de Helios bewoners).