Eerste steenlegging

Eerste steenlegging 27-9-2004

Uit de Stentor:

Eerste steen voor Eos

van een medewerker

28 SEPTEMBER 2004 - ZUTPHEN - Henk Kwint, scheidend directeur van woningstichting Hanzewonen, heeft gisteren de 'eerste' steen gemetseld van de Woonderij Eos in Leesten Oost.

De bouw van het ecologische, sociale en duurzame project, dat zondag de Zutphense Toekomstprijs won, is in juli gestart en naar verwachting worden de eerste woningen rond mei, juni 2005 opgeleverd. In totaal worden er 29 woningen gebouwd, waarvan 19 koop- en 10 huurwoningen, en een zorghuis van Helios met 7 huurappartementen, 8 appartementen voor begeleid zelfstandig wonen en 6 appartementen voor meervoudig gehandicapten.

Het project Vernieuwend Wonen Zutphen dat al enkele jaren geleden werd opgeleverd heeft model gestaan voor dit project, dat eveneens ecologisch en duurzaam van aard is. De leden van Eos, die in de gemeenschap gaan wonen, hebben veel inspraak gehad. Maar door de lange voorbereidingstijd zijn veel van de initiatiefnemers van het project al niet meer bij Eos betrokken. Uit de toespraken van architect Peter van de Cammen, Dik Tuitert van aannemingsbedrijf Koopmans, Henk Kwint van de woningstichting en wethouder Bart van Osch namens de gemeente Zutphen bleek dat het zeven jaar durende traject niet eenvoudig was geweest, maar dat er wel samengewerkt is waar iedere betrokkene uiteindelijk trots op is.

De officiële handeling werd bijgewoond door betrokkenen bij de bouw en de toekomstige bewoners. Hun gemeenschapszin kwam al direct naar voren, toen zij een zelf geschreven tekst zongen na het metselen van de steen. Het was overigens de eerste én de laatste steen die Henk Kwint metselde. 'Ik heb nog nooit eerder gemetseld. Ik heb het altijd door een ander laten doen.'

                                                                                                            eerste steenlegging

                                                                                        Eric ten Hagen houdt een toespraak

1-11-04 westblokje, voorkant

1-11-04 westblokje, achterkant

 Voor het bekijken van nog meer bouwfoto's klik je hier