Welkom

"Dit alleen werkt genezend: als in de spiegel van de mensenziel de hele gemeenschap ontstaat en als in de gemeenschap leeft de kracht van ieder individu. "

(R. Steiner)

Eos is een vernieuwend-wonen-project aan de Loverendale in Zutphen dat er naar streeft een mensvriendelijke, milieuvriendelijke en natuurvriendelijke woonomgeving te bieden aan mensen met diverse woonwensen. Onder achtergrond leest u hier meer over.

Klik hier voor een wandeling door Eos.